Vi har alle sammen brug for en fremtid, vi tør tro på.

Socialrådgiver

Familie

Elev

Styr på Fagligheden

Skole

Vi tilbyder:
Specialundervisning §22
Tutoring forløb
Klare læringsmål
Folkeskolens afgangseksamen

 

Klassetrin: 0. – 9. klasse

Socialrådgiver

Familie

Barn

EN TRYg BASE

Børne- og
ungehjem

Vi tilbyder:
Anbringelse §46, §47
Støttende indsatser §32
Tidligt forebyggende indsatser §30, §35
Ungestøtte §113

39 godkendte pladser

Alder: 0-22 år

Socialrådgiver

Familie

BARNET I FOKUS

Familiebehandling

Vi tilbyder:
Akut familieanbringelse
Støttende indsatser for unge gravide §32
Familieanbringelse §32
Familiebehandling i hjemmet

26 godkendte pladser

Alder: 0 – 60 år

Værdier

Vi har fokus på den enkeltes forudsætninger.
Vi kan altid se nye veje og metoder, som kan udvikle
den enkelte - personligt, fagligt og socialt.

Kompetent team af lærere, pædagoger og familiebehandlere

Faglighed

Vi er en yderst stabil og fagrelevant uddannet gruppe af medarbejdere med et højt fagligt niveau. Vores skolelærere er læreruddannede, pædagogerne er hovedsageligt pædagoguddannede, og familiebehandlerne er certificerede. Samtidig vægter vi anden relevant uddannelse for at tilgodese den enkeltes behov for realistiske og positive rollemodeller.

Alle pædagogiske medarbejdere bliver efteruddannet indenfor den systemiske og mentaliserende tænkning og modtager løbende intern supervision. Hver 5.-6. uge modtager vi supervision af en ekstern psykolog, hvor vi arbejder med specifikke cases, overordnede pædagogiske teorier og faglige udfordringer.

Børn- og Ungehuset

Se vores video

Nyheder

Nyt fra Dannevirke

Dannevirke
Skrevet af Dannevirke
16. november 2023
Dannevirke
Skrevet af Dannevirke
14. november 2023