Obligatorisk tutoringforløb genskaber læringslysten

“Det er sjovere, når man hurtigt kan få hjælp”

Simon har fået mere lyst til at lære og er blevet bedre i skolen, siden han startede på Dannevirke. Det skyldes blandt andet, at han har en fast tutor.

Det er torsdag formiddag, og eleverne i Basisklasse 1 er ved at gøre klar til at læse deres fristile højt for klassen. Simon sidder sammen med sin faste tutor. Han har skrevet om et trafikuheld og har sat røde og blå streger under før­ste- og andenhåndskilderne. Det sidste er han lidt usikker på.

– Jeg ved ikke, om det giver mening? Det er første gang, jeg har lavet det, siger Simon.

– Lad os prøve at læse, siger tutor Calle Stenger. Han følger Simon i 12-14 lek­tioner om ugen for at hjælpe ham godt i gang på Dannevirke Skolen. Her efter halvanden måned har Simon forbed­ret sig meget, især i dansk. Han læser hurtigere og mere flydende end før, og dagens fristil er med over en halv side en af de længste tekster, han nogensin­de har skrevet. Simon synes selv, det hjælper at have en tutor.

– Det er sjovere, når man hurtigt kan få hjælp … i stedet for at sidde med hånden oppe i fem minutter, og så tager man hånden ned igen. På min gamle skole var der en eller to voksne til at hjælpe 27 børn. Her er der to voksne og Calle til syv børn, forklarer Simon.

Tutor Calle Stenger kan også mærke fremgangen. Ikke mindst på Simons tilgang til undervisningen.

– Jeg kan mærke, at Simons lyst til at lære vokser dag for dag, og det samme gør hans selvtillid. Han byder også mere ind i  undervisningen og har bygget meget på i løbet af relativt kort tid, siger Calle Stenger.

Den faglige fremgang kan måles sort på hvidt, for på Dannevirke Skolen bliver nye elever testet tre gange i løbet af det tre måneders obligatoriske tutorforløb. Som så mange andre elever har Simon haft en uregelmæssig skolegang før Dannevirke, så der er nogle faglige hul­ler, som skal fyldes.

– Vi starter altid med at finde ud af, hvor de nye elever er niveaumæssigt i de en­kelte fag, og så tilrettelægger vi under­visningen individuelt ud fra det. Det kan godt være, at en elev har alderen til at gå i 6. klasse, men er på 4. klasses niveau rent fagligt. Når de så for alvor kommer i gang, rykker de tit et klassetrin på ”no time”, siger Calle Stenger.

”Det er crazy flot”

Så er det tid til at læse op for klassen. Det går strygende for Simon, og kun en enkelt gang vender han sig mod sin tutor med et spørgende blik. Han kan ikke huske, hvad ”km/t” betyder?

– Kilometer i timen, hjælper Calle Sten­ger. Der er stille i klassen. De andre lytter bare. Så læser Simon videre; højt, klart og tilsyneladende uden at være spor genert. Han svarer også sikkert på klasselærerens spørgsmål om, hvilke kilder der optræder i hans historie, og hvor høj troværdighed kilderne har.

– Det er flot, Simon, lyder det anerkendende fra klasselærer Mette Løhndorf.

– Helt vildt. Det er crazy flot, supplerer pædagog Lars Lysemose. Han er med i klassen som tutor for en af de andre elever og leder an i en anerkendende klapsalve, hvor alle klapper med. Simon ved ikke helt, hvor han skal kigge hen. Men han ser glad ud.

Fast tutor i de første tre måneder
På Dannevirke har alle nye elever en fast tutor i de første tre måneder. Målet er at give eleverne en god og tryg start, hvor de bliver læringsparate og får et fagligt løft.

Tutoringforløbet består i gennemsnit af 12-14 ugentlige timer med:
• Ekstra støtte i klassen
• Paired reading (læsetræning)
• Coaching (personligt/socialt)

Faglige test i tutoringforløb

Dannevirke måler elevens faglige niveau og udvikling ved at teste fra start, undervejs og i slutningen af tutoringforløbet med godkendte fagtest i de enkelte fag.

– Vores elever hader ordet ‘test’. Derfor gør vi meget ud af at forklare, at det er for elevens skyld. Vi skal finde deres niveau, så lær­erne bedre kan hjælpe dem.

Skoleleder Tommy Rasmussen

 

 

Løbende evaluering og coaching

Dannevirke Skolen evaluerer løbende progressionen i elevens skoletrivsel, motivation for læring og faglige selvtillid med Poul Nissens evalueringsmodel “Learning Rating Scale” og Rasmus Alenkærs “Trivselsmodel”.

– Det er refleksionen, der er vigtig. Derfor bruger vi simple, tilrettede modeller, som er gode at tale ud fra og kan bruges i forskellige sammenhænge. Det kræver, at tutor spørger ind til konkrete situationer, fx sociale konflikter i frikvartererne, så børnene får nye redskaber til at tackle forskellige udfordringer i deres liv.

Skoleleder Tommy Rasmussen

Fra: “Jeg lærer det aldrig”
Til: “Jeg kan faktisk godt”

Relationsarbejdet er helt centralt i Dannevirke Skolens obligatoriske tutorordning. Det handler om at gøre eleverne læringsparate ved at skabe tryghed, tillid og selvtillid.

På Dannevirke Skolen får alle nye elever en fast tilknyttet tutor i de første tre måneder – en pædagog fra bogruppen, som også er med i skolen. Det er med til at gøre eleverne hurtigere læringsparate, fordi tutoren skaber tryghed. Det forkla­rer skoleleder Tommy Rasmussen.

– Relationsarbejdet er piv-vigtigt. Før eleverne kan lære engelsk, dansk og matematik, skal de kunne være i skolen og fungere sammen med lærerne. Det har rigtig mange af vores elever dårlige erfaringer med. De kommer typisk med et fagligt efterslæb, i værste fald har de flere års skolefravær og lider af skole­vægring og skoleangst, siger Tommy Rasmussen.

For de fleste nye elever på Dannevirke er det en overvindelse overhovedet at træde ind i klasserummet den første dag. Her møder de et helt nyt skoleliv.

– Vi har elever, der har været vant til at gå i skole et par timer hveranden dag. Når du starter hos os, sidder du i klassen fra 8 til 14 – og du finder hurtigt ud af, at her mener vi faktisk, du har brug for at gå i skole hver dag. Derfor er det vigtigt, at du har en tutor, som er tæt på. En stabil klippe, som kan hjælpe dig i gang, hvis du bliver utryg og usikker, siger Tommy Rasmussen.

Tillid er altafgørende

Den situation kender Dannevirkes tutor Calle Stenger rigtig godt. Han har hjulpet mange elever, som er kommet med vidt forskellige udgangspunkter og har haft både personlige, sociale og faglige udfordringer at kæmpe med. Det er ikke altid let.

– Vi har elever, der udvandrer fra klas­sen i vrede og virkelig har brug for en tilvænningsperiode. Så er det vigtigt, at vi også er der i eftermiddag og i morgen – også selvom vi bliver kaldt både det ene og det andet. Vi skal skabe tillid, så eleverne får en fornemmelse af, at det nok skal gå. At vi vil dem, og at lærerne rent faktisk kan lære dem noget. Når det lykkes, går de fra en følelse af, at ”jeg lærer det aldrig” til en tro på, at ”jeg kan faktisk godt”, siger Calle Stenger. Det sker heldigvis for langt de fleste, og så går det typisk stærkt med at lære.

Calle Stenger følger sine tidligere tutor-elever, både som pædagog i bogruppen, og når han som tutor for de næste ’nye’ er med i undervisningen.

– Det er en kæmpe fornøjelse at se, hvor meget eleverne rykker, når de får selv­tilid og tør udfordre sig selv i klasserum­met. Ofte bliver de overrasket, når de finder ud af, at de kan meget mere, end de egentlig troede. Så ved vi, at vi fået dem godt i gang, siger Calle Stenger.

Hvad har det betydet for dig at have en tutor?

- Det var en god måde at komme ind i skolen på. Fordi man havde én, man kendte, så man kunne føle sig tryg. (Benjamin, elev)

- Bare det, at hun var der. Man følte sig mere tryg, og man kunne hurtigere få hjælp. (Claudia, elev)

Author avatar
Dannevirke