Digitalt redskab giver barnets stemme mere vægt

Digitalt redskab giver
barnets stemme mere vægt

Dannevirke har været med til at udvikle det digitale samtaleredskab ’Din Stemme’, så det kan bruges direkte i arbejdet med at skrive ICS-statusbeskrivelser. Både børn og voksne er begejstrede.

– Jeg vil ha’ Lego-figuren, siger Maika og griner, da hendes primærpædagog Jannie Meltesen åbner computeren med det digitale samtaleredskab ’Din Stemme’. Selvom Maika går i gymnasiet, synes hun stadig, det er hyggeligt med de forskellige digitale figurer, man kan bruge til at tale ud fra i børnesamtalerne. Dannevirke har været med til at udvikle systemet, så det også kan bruges direkte i ICS-statusbeskrivelserne. Det giver nogle gode samtaler, hvor barnets egne refleksioner kan skrives direkte ind.

– Vi ville gerne bruge ’Din Stemme’ direkte til ICS, så vi har fået lavet en skabelon, som passer med de fem overskrifter i ICS. Det er et rigtig godt redskab. Maikas egen stemme skal være tydelig, og det får vi på den her måde, hvor jeg stiller spørgsmål, og hun svarer, siger pædagog Jannie Meltesen.

Maikas egne ord kommer med

Når Jannie og Maika i dag har børnesamtaler i forbindelse med ICS-statusbeskrivelserne, sidder de sammen ved computeren og taler ud fra overskrifterne ’Sundhed’, ’Familieforhold’, ’Udvikling og adfærd’, ’Skole og læring’ samt ’Fritidsforhold og venskaber’. Det fungerer rigtig godt, mener Maika.

– Jannie spørger rigtig tit ind til det faglige, fordi jeg ikke går i skole på Dannevirke længere, så det er sværere for hende at følge med. Hun kan også spørge, hvordan jeg har det i forhold til venner i gymnasiet. Det giver en god dialog, hvor det er mine egne ord, der kommer med, fortæller Maika.

Det sidste er en forskel i forhold til tidligere, hvor ICS-statusbeskrivelserne i højere grad bestod af de voksnes perspektiv på barnet. Maika ser det som en klar forbedring.

– Førhen talte vi først ud fra nogle trivselspapirer, og så skrev Jannie videre ud fra sine noter. Hvis hun så ikke hundrede procent kunne huske, hvad jeg havde sagt, så blev noget af det måske halvfortolket eller halvforkert. Nu skriver hun helt præcist mine svar, som jeg gerne vil stå ved. Og bagefter kan vi printe det ud, siger Maika.

Krævede tilvænning i starten

For Jannie Meltesen krævede det  tilvænning at sidde ved computeren og holde børnesamtaler. Og det tog lidt tid at finde ud af, hvordan skriftligheden kunne bruges uden at skabe for mange afbrydelser.

– Man skal lige vænne sig til, at der er en computer med. Der er ikke så meget flow i samtalen, når man skriver imens, fortæller Jannie Meltesen.
På den måde kan computeren godt skabe lidt afstand. Men den kan også fungere som det fælles tredje, hvor man har noget at tale ud fra uden hele tiden at skulle holde øjenkontakt. Det ser Maika som en stor hjælp, måske især de første gange, man holder børnesamtaler. 

– Hvis man er ny, eller bare har det svært med det sociale, tror jeg, det kan være rart at have computeren med. For mig var det alt for svært at sidde og kigge hinanden i øjnene, da jeg lige var startet på Dannevirke. Så gik vi en tur ned til havnen, fordi det gav et frirum, hvor det var lettere at tale, siger Maika.

Selvfølgelig kan et digitalt samtaleredskab ikke erstatte det relationsarbejde, der foregår i en børnesamtale på en gåtur til havnen. Hver ting til sin tid. Men i arbejdet med ICS-statusbeskrivelserne har ’Din Stemme’ vist sig at være utrolig velegnet. Det mener både Maika og hendes primærpædagog.

– Jeg synes, det er et supergodt redskab, siger Jannie Meltesen.

– Enig. Det skaber nogle klare rammer, hvor det er helt tydeligt, at det, jeg siger, kommer direkte med i min statusrapport. Vi skriver præcis det, jeg mener. Det er rigtig rart, siger Maika.

 

 

Barnets stemme kommer først

På Dannevirke er processen vendt om, så ICS-statusbeskrivelserne nu tager

udgangspunkt i barnets egne ord – ikke i de voksnes observationer.

 

I løbet af de sidste to år har Dannevirke været med til at udvikle og finpudse det digitale samtaleredskab ’Din Stemme’. Det er oprindelig udviklet til børnesamtaler, men Dannevirke har fået lavet en skabelon med ICS-overskrifterne, så systemet kan bruges direkte i arbejdet med at skrive de halvårlige ICS-statusbeskrivelser. Det har haft en rigtig god effekt, fordi barnet bliver inddraget langt mere og langt tidligere i skriveprocessen, fortæller stedfortræder Cita Christesen Staub.

– Normalt har vi skrevet statusbeskrivelser med udgangspunkt i vores betragtninger om barnets ressourcer og udfordringer – og selvfølgelig handleplanens mål og de aldersopdelte fokusområder. Og når vi så havde skrevet det hele, gennemgik vi det med barnet og spurgte: ”Har du noget, du gerne vil tilføje?” I dag vender vi processen om og starter med en samtale med barnet, så barnets stemme kommer først. Og så tilføjer vi de voksnes observationer nedenunder, forklarer Cita Christesen Staub.

Barnet kan genkende sig selv

Det gør en stor forskel, fordi børnene i højere grad føler sig set og hørt. Den nye måde at arbejde på hjælper medarbejderne på Dannevirke med at blive skarpere på, hvordan de kan beskrive barnets liv og udvikling, så det tydeligt kan genkende sig selv. Samtidig skaber ’Din stemme’ en fast struktur for arbejdet med ICS-statusbeskrivelserne, og det er også her, barnets primærpædagog skriver den daglige logbog, så de voksne omkring barnet hele tiden kan følge med og følge op.

– Det skaber en rød tråd. Nogle gange bliver vi faktisk opmærksomme på, at vi har overset noget – eller at vi ikke har forstået, hvor vigtigt noget var for barnet. Det er godt redskab. Vi hører ofte fra tidligere anbragte, at de slet ikke kan genkende sig selv, når de som voksne får en kæmpe stak sagsakter udleveret fra det offentlige. Det SKAL vi være gode til. Det er barnets barndom, så det er yderst vigtigt, at vi er ordentlige. At de kan genkende sig selv i det, vi skriver. Også om 15 år, siger Cita Christesen Staub.

Sådan fungerer ‘Din Stemme’

Når barnet og primærpædagogen på Dannevirke i dag holder børnesamtaler som et led i arbejdet med at skrive ICS-statusbeskrivelser, foregår det ved hjælp af digitale samtaleredskab ‘Din Stemme’. Her vælger barnet og den voksne i fællesskab nogle samtale-ikoner, som illustrerer de mennesker, steder, aktiviteter, tanker og følelser, der fylder i barnets liv. Det hjælper barnet med at sætte ord på, hvad der fylder – og med simple skalatrin kan man også angive hvor meget, det fylder.

Undervejs i samtalen skriver den voksne (og nogle gange barnet selv) præcis hvad barnet siger, direkte ind i systemet. Det styrker genkendeligheden, så barnet tydeligt kan se sig selv i sin egen sag – og over tid skabes en rød tråd, hvor barnets udvikling kan følges. Alt kan printes ud – illustreret med diagrammer og grafer. Det gør det let at få et overblik. Samtidig slipper pædagogen for at skrive referater og kan i stedet bruge tiden på interaktion med barnet. ‘Din Stemme’ anvendes også af en række kommuner.


- ‘Din Stemme’ sætter barnet i fokus. Vi har oplevet, at børnene er blevet bedre til at formulere deres følelser og aktivt kommer til personalet for at tale om de svære ting, de tumler med. Det har styrket medarbejdernes dialogiske kompetencer og deres evne til at lytte aktivt og åbent til barnets fortælling - og samtidig holde fokus på at imødekomme de krav, der stilles fra kommunalt hold til dokumentation af indsatsernes effekt. ‘Din Stemme’ støtter vores arbejde med inddragelse af børnene.

Charlotte Møller Pedersen Forstander, Dannevirke

Author avatar
Dannevirke