Skole

Vi har klare læringsmål for hver enkelt elevs læring og udvikling. Mindst 98% af vores elever går op til folkeskolens afgangseksamen.

Skole med specialundervisningstilbud

Dannevirke Skolen er en del af Den selvejende institution Dannevirke. Skolen fungerer som specialundervisningstilbud for vores børne- og ungehjem og som specialskole for dagelever fra lokalområdet.

Vi tilbyder specialundervisning jf. Folkeskolelovens paragraf 20. Vi har klare læringsmål for elevens læring og udvikling, og vores undervisning leder frem mod folkeskolens afgangseksamen.

Vi ved fra vores seneste Rambøll-undersøgelse, at mindst 98% af vores tidligere elever har gennemført folkeskolens afgangsprøve. 

Dannevirke Skolen med specialundervisningstilbud og obligatorisk tutoringforløb