Ny Rambøll: Børn og unge fra Dannevirke kommer i job og uddannelse

Ny Rambøll: Børn og unge fra Dannevirke kommer i job og uddannelse

På Dannevirke har vi bedt Rambøll Management Consulting om at måle effekten af vores arbejde med at gøre udsatte børn og unge klar til et liv med job og uddannelse. Resultaterne er rigtig gode.

  • Mindst 98 % har som minimum gennemført grundskolen (de sidste 2 % optræder ikke i uddannelsesregisteret). Til sammenligning viser KL’s nøgletal fra 2020, at det på landsplan kun er 12 % af de udsatte elever på landets opholdssteder, der tager en fuld afgangseksamen.
  • Hele 40 % af de 369 personer, som siden 1994 har haft ophold på Dannevirke, er i dag i beskæftigelse, mens 25 % er under uddannelse.

Det er flotte resultater, når man kender baggrunden og ved, hvilken bagage de som børn og unge havde med sig, da de i sin tid startede på Dannevirke. Det er vi stolte af. Og vi er stolte af dem – for rigtig mange af ‘vores’ tidligere anbragte børn og unge har det været en enorm kraftpræstation at tage en afgangseksamen og sidenhen skabe sig et liv med selvforsørgelse. Men de har gjort det – og de gør det.

Har styrket personlige og sociale kompetencer

Den nye Rambøll-undersøgelse er den tredje i rækken og består ligesom de foregående (fra 2008 og 2016) af både en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse. I den kvalitative del spørger Rambøll en række tidligere anbragte på Dannevirke, hvilken betydning de vurderer, opholdet på Dannevirke har haft for deres mulighed for at tage en uddannelse og komme i beskæftigelse.

Et stort flertal svarer, at undervisningen på Dannevirke har været med til at styrke deres faglige niveau og forudsætninger for videre uddannelse markant. De fremhæver, at tiden på Dannevirke har udviklet deres personlige og sociale kompetencer – de har fx fået styrket deres empatiske evner, opbygget gode vaner og lært at styre deres tid. Og de siger, at vores pædagoger og lærere har været med til at give dem tro på egne evner og håb for fremtiden.

Læs undersøgelserne fra Rambøll (pdf):

 

“Vi har alle sammen brug for en fremtid, vi tør tro på.”

- Dannevirke er uden tvivl det bedste, der er sket for mig.

- Hvis jeg ikke havde være der, så havde jeg ikke været uddannet noget som helst. Så var jeg endt som en eller anden kriminel et eller andet sted.

Tidligere anbragte børn på Dannevirke

Author avatar
Dannevirke