Elev

Skole

Vi ved, at du kan - og vi skal nok hjælpe dig.

Emner

At gå i skole og bo hos os

Du har gode tanker og planer for din fremtid… men tør du tro på dem? Og har du nogen, der hjælper dig med at forfølge dine mål?

På Dannevirke er der altid en voksen, der kender dig og dine drømme. Her har du altid en primærvoksen, som står ved din side og støtter op om dine mål. Også når det er svært.

Vi har små klasser, og der er altid to lærere knyttet til din klasse. Vi har fokus på at give dig det bedste udgangspunkt for at lære og blive en del af fællesskabet i klassen.

At flytte på Dannevirke er en stor og betydningsfuld beslutning. Du vælger en helt ny retning i dit liv, så det kræver, at du tænker dig rigtigt godt om! Hvis du tror, at Dannevirke er noget for dig, så snak med dine forældre eller din sagsbehandler og få dem til at aftale et besøg på skolen.

En tryg hverdag

På Dannevirke vil du opleve, at hverdagen er struktureret og forudsigelig. Det er nemlig vigtigt, at du kender hverdagen og er tryg ved den, så du har overskud til at lære, og til at gå i skole.

Vi har et stort fokus på det faglige – og på at skabe et positivt læringsmiljø og et godt fællesskab.

Sådan ser en typisk skoledag ud
07.00Du bliver vækket af en voksen, står op, tager et bad/bliver vasket og klæder dig på. Sengen redes og værelset ryddes op.  
07.30Fælles morgenmad
07.50Tandbørstning og afsted til skole
08.00Frikvarter
08.15Morgensamling og morgensang
08.30Undervisningen begynder. Der er 30 minutters frikvarter i løbet af formiddagen, gerne delt op i 2 frikvarterer, og i det ene er der lidt at spise og drikke. 
11.50Fælles frokost
12.30Starter undervisningen igen. Skoledagen slutter med, at din lærer skriver næste dags lektier i lektiebøgerne og hjælper dig med at få de rette bøger og materialer med i skoletasken.
14.00Du bliver hentet af en pædagog og går i din bogruppe, hvor der enten er fælles eftermiddagsdrik eller omklædning til valgfag.
14.30Valgfag, motion eller obligatoriske aktiviteter.
15.45I løbet af eftermiddagen skal du klare dit “job” og lektierne sammen med de andre børn og de voksne.
18.00Fælles aftensmad
19.00Ser du Nyhederne sammen med de andre børn og de voksne. Bagefter snakker vi om de aktuelle og relevante indslag.
20.00Aftenaktiviteter og skoletasken gøres klar til næste dag.
20.30Tilbud om aftendrik inden sengetid. Sengetiderne er individuelle mellem kl. 21.00 og 22.30. Begge dine voksne kommer ind til dig for at sige godnat, så du får en god afslutning på dagen.

Udgangspunkt i dig

På Dannevirke vil du opleve, at undervisningen passer til dig – og at din lærer har planlagt den ud fra din egen SMART-plan, så du har de bedste muligheder for at udvikle dig, lære nyt og leve op til det potentiale, som vi tror på, at du har.

Du er selv med til at udarbejde din SMART-plan sammen med dine lærere, dine forældre og din sagsbehandler. Vi justerer planen to gange om året, hvor du gennemgår den med din lærer og måske sætter nye mål for din skolegang.

Læs mere

Alle dine lærere kender din SMART-plan, og de har fokus på at hjælpe dig med de mål, som du har sat dig for den kommende periode.

SMART-planen bliver også sendt til dine forældre, som gennemgår den sammen med din lærer, næste gang I alle sammen skal have en skole-hjemsamtale.

Lektiepolitik

På Dannevirke har alle en halv times lektier for til hver dag. I lektierne skal du øve dig i noget, du allerede kan. Du skal læse lektier sammen med dine pædagoger hjemme i bo-gruppen. Det gør du hver eftermiddag, så du med god samvittighed kan gå i skole næste dag og aflevere din lektie til din lærer.

Basis- og afgangsklasser

På Dannevirke har vi to forskellige klassetyper:

• Basisklasser, som dækker 0.-8. klasse 
• Afgangsklasser, som dækker 9.-10. klasse

Hvis du går i en basisklasse, får du mellem 7 og 15 klassekammerater, som kan være 6-14 år gamle. Din klasse har et fast lærerteam med to lærere, som er til stede i alle timer. 

Hvis du går i afgangsklassen (som dækker 9.-10. klasse), er målet, at du skal tage folkeskolens afgangseksamen.

I din klasse kan du møde elever, som ikke bor på skolen, men som er dagelever på Dannevirke. De går på skolen, fordi de har brug for det samme skoletilbud som dig.

Temauger og projektopgaver

På Dannevirke er emneuger en stor del af skoleåret. Fire til fem gange i løbet af året har vi emneuge, hvor du og de andre elever arbejder med et tværfagligt tema, som fx ‘kost og motion’ eller ‘arbejdskendskab’.

I emneugerne arbejder I tit på tværs af klasser og årgange, og ind imellem bruger vi ugerne til at øve forskellige måder at arbejde på at løse opgaver, som du vil møde i løbet af din skoletid.

Temauger

Emneugerne på Dannevirke har forskellige temaer, men nogle faste elementer går igen.

  • En emneuge bliver brugt til at øve projektarbejdsformen. På den måde forbereder du dig gennem hele din skoletid til de obligatoriske projektopgaver, du skal løse i 9. og 10. Klasse. 
  • En emneuge bliver brugt til nationale test og andre fagtest, ligesom vi i den uge har særligt fokus på intensiv læsetræning.
  • En emneuge har fokus på kost og motion, som er vigtige elementer i et sundt liv.
  • En emneuge har fokus på arbejdskendskab. Denne uge veksler vi mellem teoretisk undervisning i skolen og at give dig forskellige konkrete oplevelser af, hvad det vil sige at arbejde og gå på arbejde. På den måde får du en forståelse af, hvad et arbejdsliv er, og hvad man skal kunne for at begå sig på arbejdsmarkedet.  
  • Emneugen “Året der gik”, er altid afslutning på vores skoleår. Her skal du og de andre elever gøre de emner og elevarbejder færdige, som I har arbejdet med gennem året. Til slut opsætter I en stor udstilling, som dine nære pårørende inviteres til samtidig med Dannevirkes årsmøde og generalforsamling.
Projektopgave

I 9. kl. skal du arbejde i en uge med den obligatoriske projektopgave (OPO), hvor du arbejder med en tværfaglig problemstilling, som du selv er med til at formulere ud fra et overordnet tema. 

I 10. kl. skal du arbejde med den obligatoriske, selvstændige opgave (OSO), som handler om uddannelse og erhverv. 

Du har fem hverdage, hvor du kan bruge både skoletiden og fritiden til at arbejde med OPO/OSO-opgaven. 

Projektet fremlægges og bedømmes med en karakter og en skriftlig vurdering, som du kan vælge at få på dit afgangsbevis.

Hvem er de andre?

Uanset, om du bor eller kun går i skole på Dannevirke, vil du møde en masse andre børn og unge, der ligesom dig har mål og drømme for deres liv – men som har brug for hjælp til at udnytte hele deres potentiale.

Dine kammerater ved, hvor svært det kan være indimellem, og netop derfor bliver I hinandens allerbedste værktøj til at skabe en god fremtid.

Bogruppen

I bogruppen bor du dør om dør med 11 andre børn og unge, som kan være i alderen 6-18 år. Der er seks voksne knyttet til din bogruppe, og de hjælper dig med alt fra lektier til at overholde sengetider og huske oprydningen på værelset.


I bogruppen deler I fællesrum, spiser aftensmad sammen, og hver aften ser I Tv-2 Nyhederne sammen med de voksne og diskuterer bagefter et par af indslagene.

I skolen

I er også sammen i skolen, hvor der er 8 - 16 elever i klassen. Her får du også klassekammerater, som ikke bor på Dannevirke, men lige i nærheden. De går på skolen, fordi de har brug for det samme skoletilbud som dig.

Fritid på Dannevirke

Fritidsaktiviteter og motion er en vigtig del af hverdagen på Dannevirke. Alle dyrker mindst en times motion om dagen, og sammen udarbejder vi en individuel motionsplan, som passer til dig.  

Vi har et bredt udbud af kreative aktiviteter, så vi også rammer netop dine interesser og behov.

Læs mere om vores aktiviteter
 • Vi udbyder valgfag i E-sport, ridning og Fit for Fight (et særligt program for overvægtige børn og unge).
 • Du kan også vælge ”Udeliv, havkajak og godt sømandskab”. Her får du undervisning i sømandskab, kortlæsning og navigation, svømning, førstehjælp og får mulighed for at erhverve dig et EPP 2 bevis som havkajak-roer. Vi har 12 kajakker og en følgebåd, som vi også bruger til at fiske fra.
 • Vi har værksteder med metal, motor, træ, glas og keramik.
 • Du kan svømme, ride, fiske, sejle kajak, lave mad, spille musik, få klaverundervisning, spille fodbold, beachvolley og dyrke mange andre former for idræt på skolens multibane eller i vores hal.
 • Vi har 12 kajakker og en jolle, som kan bruges til fiskeri. En del af børnene er medlem af foreningen Jensine, der har en stor, historisk træbåd, som de tager på togt med i weekenderne.
 • Hvis du har lyst, kan vi også finde aktiviteter i lokalområdet til dig. Mange børn har været med i den lokale løbeklub. Nogle har et fritidsjob i lokalområdet. Andre går til spejder, spansk, spring, dans, fodbold, korsang eller benytter nogle af de andre ungdomstilbud i Haderslev Kommune.

Vi er aktive hele året

På Dannevirke er vi aktive året rundt, og vi har mulighed for at tilpasse aktiviteterne til både vejret og årstiderne og - vigtigst af alt - til dig.

Om vinteren bruger vi vores sportshal og motionsrum eller kører til svømme- eller skøjtehal. Vi tager også i biografen, ud at bowle, på kunstudstillinger og har wellness på skolen.

Om sommeren har du mulighed for at tage en dukkert hver dag - altid sammen med en voksen. Vi har en strand i nærheden og tager på oplevelsesweekender, hvor vi overnatter i naturen. Vores bålhytte bliver også brugt flittigt - både til udeliv og almindelig hygge.

 

Kost og motion

En del af eleverne på Dannevirke har været overvægtige hele deres barndom, og vi ved af erfaring, at det ofte er forbundet med andre sociale problemer, lavt selvværd og manglende tro på egne evner.

Derfor har vi fokus på det sunde liv, kost og daglig motion, og det vil du opleve under dit ophold på Dannevirke.

Læs mere

Vores mål er forbedre din sundhedstilstand og ikke mindst din livskvalitet. Det betyder;

 • At du får en sund og varieret kost i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og de 8 kostråd. 
 • Du har din egen motionsplan, som sikrer, at du får mindst en times daglig motion i gennemsnit. 
 • Du bliver målt og vejet jævnligt. Hvis du er under- eller overvægtig, er det en problemstilling, vi tager os af.

 

En del af Dannevirkes medarbejdere er efteruddannede som kostvejledere eller inden for sport og idræt, og de bakker dig op. Vi ved, at det det tager lang tid – ofte år - at ændre kost- og motionsvaner. Men det kan godt lade sig gøre.

Frihed og ansvar

På Dannevirke skaber vi et trygt fællesskab for dig. Vi giver dig en base, du kan vokse fra - og en struktureret hverdag, som skal hjælpe dig til at lære nyt og udvikle dig.

Der er masser af frihed på Dannevirke, for eksempel frihed til at afprøve forskellige aktiviteter … men der følger et ansvar med den frihed. Du har blandt andet et ‘job’ hver dag – et dagligdags gøremål med oprydning, rengøring el. lign. Her lærer du at tage ansvar for dig selv og fællesskabet. Og du lærer færdigheder, du kan bruge, når du engang skal bo for dig selv.

Trivsel og tone

Vi har alle ansvar for fællesskabet og trivslen på Dannevirke. Derfor forventer vi, at du bruger en ordentlig omgangstone, når du taler med dine kammerater og de voksne.

Vi arbejder mod mobning, og vi griber ind, hvis vi oplever konflikter eller problematikker. Vi har det princip, at ingen tager hjem, før en konflikt er løst.

Misbrugspolitik

På Dannevirke accepterer vi ikke, at børnene ryger hash eller anvender andre former for euforiserende stoffer. Det er bortvisningsgrund, hvis du medbringer stoffer på skolen. Vi kan lave test, både som forebyggende tiltag og ved særlig mistanke.

 

Bliver det os bekendt, at et barn/en ung har et misbrug af hash eller andre euforiserende stoffer, kontakter vi straks forældre, sagsbehandler og SSP i både barnets hjemkommune og i Haderslev Kommune.

En afgørende forudsætning for eventuel fortsat skolegang og ophold på Dannevirke er, at barnet positivt og aktivt afvænnes fra dag 1 - det gælder også, når barnet ikke er på institutionen.

Sagsbehandler og forældre skal bakke op om afvænningen og være garanter for, at der ikke foregår misbrug, når barnet er hjemme.

 

Vi accepterer ikke, at børnene drikker alkohol på skolen eller møder påvirkede op på institutionen.

 

Weekend, rejser og ferieplan

I weekenderne har vi god tid til de sædvanlige aktiviteter med madlavning, motion, kreative aktiviteter, hygge og fællesskab. Her tager vi også på mange ture ud-af-huset.

Det kan være ture til Dyrehaven i Haderslev, Dybbøl Banke, besøg på Trapholt Museet i Kolding, ture til svømme– og skøjtehaller, en tur til Økolariet i Vejle eller til Fiskerimuseet i Esbjerg – særligt trækker Rømø og de store vidder. Vi hører børnenes ønsker til ture og inddrager dem så vidt muligt i planlægningen.

Vi tager også på skolerejser og ekskursioner som en del af undervisningen. Vi har fx været i Østrig, Norge, Sverige, Tyskland og på Læsø, Samsø, Manø og Bornholm. 

Hjemmeweekender og ferieplan

Der er hjemmeweekend ca. hver anden weekend. For de børn, der ikke har mulighed for at komme helt så meget hjem, kan forvaltningerne købe et fuldt ophold - et 365 dages ophold. Her har barnet mulighed for at blive på Dannevirke i hjemmeweekender og ferier. For disse børn vil der være tilbud om at komme på udenlands- og skirejser udover den årlige skolerejse.

 

Dannevirke følger den kommunale folkeskoles ferieplan, og som elev på vores skole har du både sommerferie, efterårsferie, vinterferie og helligdage.