Test – Service

Socialrådgiver

Familie

Elev

Styr på Fagligheden

Skole

Vi tilbyder:
Specialundervisning §22
Tutoring forløb
Klare læringsmål
Folkeskolens afgangseksamen

 

Klassetrin: 0. – 9. klasse

Socialrådgiver

Familie

Barn

EN TRYg BASE

Børne- og
ungehjem

Vi tilbyder:
Anbringelse §46, §47
Støttende indsatser §32
Tidligt forebyggende indsatser §30, §35
Ungestøtte §113

39 godkendte pladser

Alder: 0-22 år

Socialrådgiver

Familie

BARNET I FOKUS

Familiebehandling

Vi tilbyder:
Akut familieanbringelse
Støttende indsatser for unge gravide §32
Familieanbringelse §32
Familiebehandling i hjemmet

26 godkendte pladser

Alder: 0 – 60 år