Test – Service

Sagsbehandler

Familie

Eleven

Styr på Fagligheden

Skolen

Special undervisning
§ 20 stk. 2

Grundskoleundervising
Tutoring forløb

Klassetrin: 0 – 9. Klasse

Sagsbehandler

Familie

Barnet

EN TRYg BASE

Børn- og
ungehuset

Anbringelse af børn og unge
SEL § 52 stk. 3 nr. 7
SEL § 52 stk. 1 nr. 1

39 godkendte pladser

Alder: 0 – 22 år

BARNET I FOKUS

Familiehuset

Familiebehandling
SEL § 52 stk. 3 nr. 3 & 4

26 godkendte pladser
svarende til 7 familier

Alder: 0 – 60 år