Temadag for studerende: Et nødvendigt besøg i virkeligheden

Fokus på den gode socialrådgiver: De faglige diskussioner var i centrum, da Dannevirke i samarbejde med UC Syd bød et hold socialrådgiverstuderende indenfor til undervisning og praksisbesøg. Her blev socialrådgivernes arbejde belyst fra forskellige vinkler.

Et nødvendigt besøg i virkeligheden

En dygtig sagsbehandler ved, hvordan dagligdagen fungerer på et opholdssted, og mestrer det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge. Derfor er det vigtigt, at socialrådgiverstuderende kommer ud på praksisbesøg, mener lektor Sabina Jæger fra UC Syd.

Sabina Jæger er lektor i socialt arbejde og socialrådgivning på UC Syd. Hun har været med til at arrangere dagens praksisbesøg på Dannevirke. Hvorfor?
– Vores studerende har brug for rigtig meget teori for at kunne arbejde helhedsorienteret, men det kan godt være svært at forbinde teori og praksis. Derfor er det et kæmpe kvalitetsløft, når vi kommer ud på praksisbesøg, siger Sabina Jæger.
I løbet af undervisningsdagen får de studerende et indblik i, hvordan et socialt opholdssted som Dannevirke fungerer, og de hører oplæg fra institutionen, en tidligere elev og en medstuderende, som netop har været i praktik her. På den måde kommer de fremtidige socialrådgivere lidt tættere på nogle af de dilemmaer, som mange af dem kommer til at stå med i deres arbejde. Det er vigtigt, når man skal uddanne dygtige socialrådgivere, der kan træffe svære beslutninger. Ikke mindst i dag, hvor der er et stort pres udefra.
– Medierne har stor indflydelse, og socialt arbejde er ikke italesat som det bedste i verden. Så det betyder noget for vores studerende at høre en god historie og opleve et opholdssted, hvor der er engagement og varme, siger Sabina Jæger. Hun fortsætter:
– Vores studerende er ved at lære, hvordan man bliver professionelle socialrådgivere. Hvordan tager man for eksempel sin personlighed med ind i det professionelle uden nogensinde at blive privat? Det er en meget vigtig sondring i socialt arbejde. Det er nemt at komme til at dømme de mennesker, vi arbejder med – og det er i hvert fald det sidste, der virker, siger Sabina Jæger.
Samtidig har det også stor betydning, at de studerende får et kendskab til deres fremtidige samarbejdspartnere og den virkelighed, de agerer i. Tværfagligt samarbejde er ikke altid lige let, men det SKAL bare fungere, når det handler om udsatte børn og unge.
– Vores studerende skal have en god tværfaglighed, for en socialrådgiver kan ikke alene. Cirka 70 procent af vores studerende kommer til at arbejde i en myndighedsafdeling, hvor du ikke selv laver opsøgende arbejde. Du har brug for de andre fagligheder – lærerne, pædagogerne og psykologerne. Så vi prøver at træne dem i at arbejde tværfagligt. Det er supersvært, men det er vigtigt, siger Sabina Jæger.

Sabina Jæger er lektor i socialt arbejde og socialrådgivning på UC Syd. Hun sidder i bestyrelsen på Dannevirke og har været med til at arrangere dagens praksisbesøg som en del af undervisningen for sine studerende.
Author avatar
Dannevirke