Overvægt 1: Overvægtige børn og unge lærer at tage ansvar

Overvægtige børn og unge lærer at tage ansvar

Dannevirke modtager jævnligt børn, hvor overvægt er den primære årsag til anbringelsen. Hos os taber de sig og bliver i stand til at tage ansvar for deres egen livsstil.

Dannevirke tager jævnligt imod nye børn og unge, som er så overvægtige, at det udgør en fare for deres helbred. Allerede under forbesøget får de og deres forældre at vide, at de på Dannevirke kommer til at deltage i et forpligtende samarbejde med vores medarbejdere om at opbygge en sundere livsstil. Det sker i tæt samarbejde med hjemkommunen, som ofte har opstillet helt klare mål i barnets handleplan. Det forklarer stedfortræder Cita Staub.
– Nogle af vores børn er anbragt, fordi der er fare for deres helbred. Vi modtager for eksempel børn, der lider af sukkersyge, har for højt blodtryk og vejer op imod 160 kilo. Det forventer forvaltningen  selvfølgelig, at vi tager hånd om, forklarer Cita Staub.
På Dannevirke møder børnene en struktureret hverdag, hvor kost og motion indgår i barnets individuelle planer, som omfatter både skole og fritid. Samtidig deltager de i en særlig gruppe af overvægtige børn, der dyrker motion sammen og arbejder i dybden med deres kostvaner.

Arbejder hele tiden i relationen
I starten er processen meget voksenstyret, og resultaterne kommer som regel hurtigt. Ikke mindst fordi alle voksne omkring barnet støtter op – både primærpædagog, køkkenpersonalet, underviserne på kost- og motionsholdet, pædagoger i bogruppen og de skolelærere, som deltager i dagens måltider sammen med barnet.
– Vi arbejder hele tiden i relationen, når vi er sammen med børnene i dagens aktiviteter. Vi spejler deres adfærd og det, vi ser. Overvægt er ofte et symptom på andre problemer, der ligger og ulmer, og vi arbejder hele tiden med at finde de rigtige indgangsvinkler, siger Cita Staub.

Resultater giver motivation
Målet er, at barnet selv bliver i stand til at tage ansvar, og ofte sker udviklingen i ryk.
– Det motiverer, når de kan se, at de lykkes. At de kan bevæge sig friere. At de kan passe noget andet tøj. Så begynder de at gå op i, hvordan de
ser ud – og pludselig tør de ’være i det’ og forholde sig til, hvad der ligger til grund for, at de overspiser, siger Cita Staub.

Tager tre kilo på i hjemmeweekend
Undervejs følges barnets udvikling meget nøje. De overvægtige børn bliver vejet ugentligt og altid før og efter en hjemmeweekend, hvor det kan være svært at holde fast i de nye vaner. Det er ikke ualmindeligt, at et barn tager op imod tre kilo på i løbet af en weekend.
– Hvis forældrene ikke evner samarbejdet, får barnet sådan en ’yoyo-vægt’. Vi oplever jævnligt, at et barn har tabt 20-25 kilo i løbet af de første måneder på Dannevirke, men har taget det meste på igen i hjemmeweekender og ferier. Det er jo ikke fordi, forældrene ikke vil deres børn det bedste. De har bare svært ved at håndtere det. Mange af dem kæmper også selv med vægten, siger Cita Staub. Ofte kræver det et tæt samarbejde mellem forvaltningen, Dannevirke og hjemmet at finde de rigtige løsninger. Nogle forældre får støtte i weekenden af kommunalt ansatte pædagoger, som hjælper med at lave mad og aktivere børnene.
Forvaltningen har også mulighed for at tilkøbe forskellige særydelser fra Dannevirke. Andre gange handler det om at lægge nogle samværsplaner, som forældrene kan overskue.
– For eksempel vil forældrene gerne have deres børn hjem til jul, og så laver vi måske en aftale om, at børnene kommer tilbage til Dannevirke i nogle dage mellem jul og nytår. Det kan forældrene bedre håndtere. Vi har også forældre, der i starten kommer og besøger deres børn hos os i stedet for, at børnene kommer hjem. Så kører de gerne en tur i løbet af dagen, hvor de får sund mad med. De fleste forældre er glade for at få støtte, fordi situationen var gået i baglås derhjemme, forklarer Cita Staub.

Målet er nået, når …
Som et led i børnenes kostplanlægning får de desuden forskellige materialer med hjem. Det kan være madplaner og opskrifter til inspiration. Typisk med billeder af, hvordan en passende portion ser ud. Samtidig følger vi op med en række let tilgængelige dialogværktøjer og løbende samtaler, hvor børn, forældre, primærpædagog og forvaltning evaluerer udviklingen.
Og over tid – nogle gange relativt kort tid, andre gange længere – skulle det gerne resultere i, at børnene bliver i stand til at tage ansvar for deres egen livsstil. Men hvordan ved man, at målet er nået?
– Når det er blevet en naturlig del af børnenes liv at leve sundt. Når det kommer fra dem selv, og de er gået fra en ydre styring til indre styring. Og hvis de så tager lidt på i julen, som vi allesammen gør – så tager de selv ansvaret og gør noget ved det. Så er målet nået, siger Cita Staub.

Læs også:
Dannevirkes sundhedspolitik (folder)
Dannevirkes særlige indsats for overvægtige (folder)

Alle børn laver en motionsplan På Dannevirke dyrker alle børn motion mindst en time om dagen. De individuelle motionsplaner byder på alt fra styrketræning i motionsrummet over boldspil og badminton i hallen til gå- og løbeture i nærområdet. Børnene har altid mulighed for at bruge skolens egen hal, motionsrum, multibane, græs- arealer, legeplads og de naturskønne ruter i nærområdet. Dannevirke har også sine egne kajakker, ligesom en del børn går til fodbold, ridning eller andre idrætsaktiviteter i det lokale foreningsliv.

Author avatar
Dannevirke