Nye redskaber til livet 4: Gode resultater igennem tre årtier

Hvordan klarer vores børn og unge sig senere i livet? Det har vi fået Rambøll til at måle for os.

På Dannevirke arbejder vi struktureret og målrettet på at give børnene de bedst mulige forudsætninger for at skabe sig et godt liv. Vi arbejder blandt andet med individuelle planer, statusrapporter, skoleudtalelser og selvevaluering. Med jævne mellemrum måler vi effekten af institutionens arbejde ved at undersøge, hvordan vores tidligere børn og unge klarer sig senere i livet. Vi har fået lavet effektmålinger hos Rambøll Management i 2008 og i januar 2016 – begge gange med både en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse.

Børnene lærer at stå på egne ben

Vi er tilfredse med resultaterne. De nyeste tal fra 2016 viste, at alle vores tidligere børn og unge (100%) har gennemført grundskolen. En tredjedel (31%) var på undersøgelsestidspunktet i gang med eller havde gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. En fjerdedel var i arbejde (25%). Det er flotte tal, når man tænker på børnenes baggrund og deres faglige, personlige og sociale udgangspunkt, da de i sin tid startede hos os. Samtidig fortæller de gamle Dannevirke-børn selv i Rambølls telefoninterviews, at de hos os har fået redskaber, som gør dem bedre i stand til at tage en uddannelse, varetage et job og være gode forældre for deres egne børn. Det er vi utrolig glade for. Og faktisk lidt stolte af.

Hvad kan vi forbedre?

Der er selvfølgelig også plads til forbedring i Dannevirkes pædagogiske virke. Det arbejder vi på. Med målingerne som et af vores evalueringsredskaber forsøger vi hele tiden at blive bedre til at målrette indsatsen. Effektmålingerne giver os blandt andet et indblik i, hvilke erhverv vores tidligere børn klarer sig godt inden for. Det kan vi bruge i vores uddannelsesvejledning. Vi tager også vores tidligere børns egne ord alvorligt, når de til en uvildig tredjepart påpeger, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Selvfølgelig gør vi det. Det er deres liv, det handler om.

Læs Effektmåling fra Rambøll 2016

Læs Effektmåling fra Rambøll 2008

Jeg gik i 6. klasse på min folkeskole, men på Dannevirke fandt de ud af, at jeg var på 3. klasse-niveau. Det gav mig en tryghed at arbejde med mit eget i mit eget tempo. Jeg fik taget en folkeskole 9. klasses eksamen på de tre år.

Man var ikke ligegyldig for nogen. Ude i verden kan man føle sig ligegyldig, men det var man ikke på skolen. De opgav aldrig nogen, men blev ved med at holde øje i stedet for bare at lade folk passe sig selv. Dannevirke har fået mig til at tænke, at jeg er mere værd.

 

 

Tidligere anbragte børn på Dannevirke, rapport fra Rambøll 2016

Author avatar
Charlotte
Forstander for Den selvejende institution Dannevirke, bestyrelsesformand FADD og børnesagkyndig dommer.