Familie

Skolen

Vi tror på, at alle forældre vil deres børn det bedste

Emner

Om Skillerbjerg

Familiehuset Skillerbjerg er et dag- og døgnbehandlingstilbud, hvor vi i samarbejde med jer som familie identificerer, afhjælper og finder løsninger på jeres udfordringer. Fokus er at skabe et godt og trygt familieliv for jeres børn.

Vi tror på, at alle forældre gør deres bedste og vil deres børn det bedste – det har vi oplevet igennem mere end 28 års arbejde med anbragte børn og unge. Der er imidlertid stor forskel på, hvor meget støtte forældre behøver for at kunne skabe et trygt og struktureret familieliv for deres børn.

Et familiebehandlingstilbud i Familiehuset Skillerbjerg er et intensivt uddannelsesforløb, hvor I som forældre arbejder målrettet med at udvikle jeres forældrekompetencer – individuelt og sammen med andre familier. Vi arbejder helhedsorienteret med alt fra sundhed, gode vaner, hygiejne og lektielæsning til familiens og samfundets sociale spilleregler, evnen til indgå i sociale relationer og skabe venskaber.

 

 

At bo i familiehuset

Familiehuset Skillerbjerg er en del af Den selvejende institution Dannevirke. Vi har arbejdet med anbragte børn og unge siden 1993.

Vores familiebehandlingstilbud:

• Er et intensivt familieuddannelsesforløb på 3 til 12 måneder

• Kan følges op med et efterbehandlingstilbud på 3 til 12 måneder

• Kan kombineres med vores egen daginstitution og skole 

• Kan også tilrettelægges, så det foregår i hjemmet (hvis familien ikke bor for langt fra Skillerbjerg)

Læs mere om vores legestue for små børn

På Skillerbjerg har vi en legestue for børn, der er indskrevet med deres forældre i Familiehuset. Her passes  børnene hver formiddag, imens deres forældre deltager i Familiehusets møder og undervisnings-aktiviteter.

 

Vores overordnede pædagogiske principper bygger på anerkendelse og selvhjulpenhed, og at vi tager hensyn til det enkelte barns behov. I legestuen arbejder vi dagligt med at skabe nærvær og omsorg for det enkelte barn, og vi deler rundhåndet ud af knus og kram.

 

I legestuen får barnet mulighed for at udvikle sig i egen rytme og får støtte til det, der kan være svært. Børn kan meget mere, end voksne ofte tror - og i Familiehuset Skillerbjerg støtter vi børnene i at blive selvhjulpne i dagligdagen. Vi mener at børn er værdifulde i sig selv, og vi arbejder dagligt på at give børnene mulighed for at udvikle et sundt og stærkt selvværd.

 

Vi holder morgensamling med sange og fagter hver morgen, hvor børnene også får lidt frugt at spise. Vi spiller musik, laver rytmik og pjasker med vand, mudder og maling. Børn bruger alle sanser, og det vil vi støtte hver dag - bl.a. på vores mange gåture i nærområdet.

Læs mere om vores egen skole

På Dannevirke Skolen hjælper vi eleverne med at opnå de nødvendige kompetencer, så de kan styre deres liv i en positiv retning.

Vi har fokus på at skabe et inkluderende læringsmiljø for alle, hvor vi giver specialpædagogisk bistand og specialundervisning i klassen, så dit barn altid er sammen med sine klassekammerater. Vi fokuserer meget at skabe et positivt læringsmiljø og fællesskab i klassen. 

Vi har to forskellige klassetyper:

Basisklasserne er ikke-årgangsdelte klasser med både eksterne og interne børn på 0.- 6. kl. og 7. – 8. klassetrin. Hver basisklasse rummer 8 til 16 elever og har tolærerordning i alle timer.

Afgangsklassen dækker 9. – 10. klasse. Her er undervisningen målrettet afgangseksamen, og linjefagslærere forestår undervisningen i alle fag.

 

Læs mere om Dannevirke Skolen

Fysiske rammer

Familiehuset Skillerbjerg har til huse i en ekstremt velholdt landejendom tæt på skov og strand.

Familiehuset er indrettet med 3 lejligheder (max 5 pers.) og 4 dobbeltværelser (max 3 pers.). I alt har vi plads til syv familier ad gangen. Alle har eget bad og toilet. På 1. salen har vi fælles køkken/spisestue og en stor hyggestue.

I Småbørnshuset holder vores obligatoriske legestue for familiens yngste børn til. For de ældste børn har vi både bo- og dagskoletilbud på Dannevirke, som ligger 200 meter fra Skillerbjerg og er vores hovedinstitution. Her har vi nogle rigtig gode værksteder, legeplads, legeplads, idrætshal, motionsrum og boldbaner.

Vi har busforbindelse til Haderslev lige uden for døren.

Undervisning i familieskab

Som et led i familiebehandlingen modtager alle forældre undervisning i familieskab. Undervisningen sigter på at blive en ‘værktøjskasse’ for familien og vil – afhængig af jeres behov – handle om temaerne ‘Familieskab’, ‘Barnets udvikling’, ‘Daglig økonomi’, ‘Hjernen’ og ‘Sund livsstil’.

Familieskab
 • Hvordan skaber man rytme, struktur og rutiner i en hverdag?
 • Hygiejne, tøjvask, rengøring
 • Beklædningskodeks – hvordan præsenterer man sig for omverdenen?
 • Hvilke aktiviteter kan familien lave sammen?
 • Hvordan kan foreningslivet bruges?
 • Hvordan begår man sig i sociale kontekster og sociale relationer?
 • Lav legeaftaler for og med dit barn
 • Grænser – pli – dannelse – voksenkontrol
 • Kønsroller og familiekulturer
 • Positiv og negativ social kontrol i familien
Barnets udvikling
 • Det lille barns fysiske og mentale udvikling 
 • Barnets behov kontra forældrebehovet
 • Grænser for spil – sprog – medier – sengetid 
 • Hvor meget og hvordan skal sociale medier fylde?
Daglige Økonomi
 • Læg budget
 • Hjælp til at få styr på lån og gæld
Hjernen: Diagnose eller opdragelse
 • Computerbrug – hvad gør det ved hjernen?
Sund livsstil
 • Kostens betydning for adfærd og evt. diagnoser
 • Motions betydning for et godt liv
 • Daglig husholdning, indkøb og madlavning

Sundhed og trivsel

Sundhed og trivsel er en nødvendig forudsætning for udvikling. Sådan er det for både børn og voksne.

I Familiehuset Skillerbjerg arbejder vi helhedsorienteret med alle de områder, som kan være svære at få til at fungere i en familie. Det kan fx være, hvordan man kommunikerer, sætter grænser, skaber sunde vaner og styrer den daglige husholdning.

Vi har rigtig gode idræts- og legefaciliteter, og vi arbejder meget med at gøre det let for både børn og voksne at vælge en sund livsstil. Hos os lærer I at lave sund mad og får mulighed for at leve et fysisk aktivt liv sammen.

Målet er at skabe et trygt og struktureret familieliv, hvor både børn og voksne kan udvikle sig.

Selvstændighed og relationer

På Skillerbjerg arbejder vi individuelt og målrettet med forældrenes selvstændighed. Hos os kommer I bl.a. til at arbejde med at styrke jeres forældreroller og relationerne til jeres nærmeste netværk.

Vi har fokus på at udvikle og vedligeholde bæredygtige relationer mellem børn/forældre og forældre/forældre. Det sker blandt andet i de daglige aktiviteter for børn og forældre, på den ugentlige familiedag og i fritiden, hvor vores medarbejdere støtter op om jeres familie. 

For at sikre kontakten til jeres nærmeste netværk støtter vi jer som familie i at modtage gæster i fritiden, og I har også mulighed for at tage hjem på weekend. 

Målet er, at I hver især kan mestre forældrerollen selvstændigt på sigt. 

Fokus på relationer

På Skillerbjerg bor I op til syv familier under samme tag, hvor I indgår i forskellige sociale relationer. Vi har bl.a. fællesmøder med praktisk koordinering af dagligdagen, og I skal også lære at lave (sund) mad sammen. 

Det er en vigtig del af forældrekompetencen – også på sigt – at I som forældre kan indgå i sociale fællesskaber, for eksempel i forbindelse med børnenes skolegang og fritidsaktiviteter. 

Uddannelse og beskæftigelse

I Familiehuset Skillerbjerg har vi stort fokus på uddannelse og beskæftigelse - og på, hvad I forældre skal beskæftige jer med, når forløbet på Skillerbjerg slutter.

Vi samarbejder med bl.a. jobcentre og voksenuddannelsesinstitutioner, og vi gør meget for at motivere jer til at komme i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Samtidig ved vi godt, at familiebehandlingen på Skillerbjerg er et intensivt forløb, hvor I måske i perioder ikke har overskud til at starte på nye uddannelses- eller beskæftigelsesforløb. Hvis I allerede er i job eller i gang med at studere, forsøger vi at tilrettelægge behandlingsforløbet, så I kan fastholde jeres job eller uddannelsesforløb.

Børn i den skolepligtige alder kan fortsætte i deres nuværende skole, hvis det kan lade sig gøre rent afstandsmæssigt – ellers går de i vores interne skole. De mindste børn går i vores legestue.

Egenomsorg

Et familiebehandlingsophold er hårdt arbejde for de voksne familiemedlemmer.

For at I som forældre kan have energi, overskud og ressourcer til børnene undervejs i forløbet, er det vigtigt, at I også har fokus på jeres ‘egenomsorg’.

Egenomsorgstilbud

Som en del af opholdet i Familiehuset Skillerbjerg får I tilbud om:

 • En ugentlig times massage hos Dizona (Familiehusets genbo).
 • En ugentlig times Medicinsk Yoga med uddannet instruktør. (Medi-yoga er en forskningsbaseret yogaform, der med simple øvelser har en meget effektfuld virkning både fysisk og psykisk.)
 • Egenomsorg kan også være gåture alene eller sammen med partneren, en tur i fitness, på molen med en fiskestang mv.
 • Egenomsorg handler også om, at I som forældre lærer at prioritere tiden og bruge den på jer selv, når der er mulighed for det - for eksempel når børnene er i skole/legestue eller er lagt i seng.

Husorden

Når mange mennesker bor sammen, er der brug for nogle fælles spilleregler. 

I Familiehuset Skillerbjerg har vi følgende husorden:

Læs mere
 • Der skal være ro i Familiehuset senest kl. 22.30
 • Der skal være ro på gangarealerne senest kl. 21.00 (dog afhængig af børnenes alder)
 • Det er forbudt at indtage euforiserende stoffer og alkohol
 • Det er forbudt at møde påvirket op i familiehuset, uanset om man er beboer eller gæst
 • Der må ryges cigaretter, E-cigaretter og pibe på det markerede rygeområde udenfor. Beboerne skal på skift sørge for oprydning på rygeområdet
 • Beboerne skal selv rengøre egne værelser og toiletter mindst én gang om ugen
 • Beboerne skal hjælpes ad med at rydde op på fællesarealer, herunder opvask og aftørring af borde og køkkenmaskiner efter fællesmåltider
 • Beboerne er selvstændigt erstatningspligtige ved bortkomst, hærværk eller ødelæggelser