Fagligt fokus 2: De fleste børn vil gerne læse lektier

De fleste børn og unge vil gerne læse lektier

Alle børn og unge på Dannevirke læser lektier sammen med pædagogerne i bogruppen i mindst en halv time hver eftermiddag. Det er børnene faktisk glade for – fordi de kan mærke, at de lærer noget brugbart.
– Hvor er vi egentlig? Nårh, jo…, siger Malte og fortsætter med at læse højt:
– Alle de farer, der truer… fuck, jeg glemmer hele tiden, hvad han hedder, siger Malte og kigger op.
– Zigge, supplerer pædagog Jonas Mortensen.
– Jeg kalder ham hele tiden Viggo. Zigge er noget, man kalder sin hund, siger Malte og griner lidt.
Vi er midt i dagens lektielæsning. Malte på 15 år og pædagog Jonas Mortensen læsetræner på værelset, mens de andre sidder ved det store bord i fællesrummet, hvor en anden pædagog går rundt og hjælper. På Dannevirke læser alle børn lektier hver dag sammen med deres faste pædagoger på afdelingen.
– Vi har opbygget en god kultur, hvor vi skaber ro og fordybelse i mindst en halv time hver eftermiddag. Det har lige præcis vores børn rigtig meget brug for. Mange af dem har faglige huller, så de har ekstra behov for at arbejde med stoffet. Og så prøver vi også at give dem nogle gode vaner, siger Jonas Mortensen.

Tæt samarbejde på tværs
Det virker. En del af børnene har meget svært ved at læse, når de starter på skolen. Derfor synes de også, at det er pinligt at læse højt for andre. Og lektier – det er bare en pestilens. Men det hjælper, når der sidder en tålmodig voksen ved siden af. Og det hjælper, at alle lektier er udformet individuelt, så niveauet altid passer med barnets individuelle plan og øjeblikkelige niveau.
– Vi har et meget tæt samarbejde med skolelærerne, og vi holder hele tiden møder på tværs. Det er klassens lærere, der giver lektier for, og så følger vi op. Det er vores opgave at sørge for, at alle børn møder i klassen næste dag med god samvittighed og har fået trænet det, de nu har brug for at træne. Og faktisk bliver størstedelen af vores børn glade for at lave lektier, siger Jonas Mortensen.

Børnene lærer at tage ansvar
Succesen skyldes i høj grad, at børnene kan mærke, at det kan betale sig at yde en indsats. Ifølge forstander Charlotte Møller Pedersen er det næsten vigtigere end det faglige udbytte af lektielæsningen. Fordi børnene lærer at tage ansvar for deres egen dagligdag.
– Lektielæsningen indgår som en lille brik i vores samlede, pædagogiske arbejde, hvor det overordnede formål er, at børnene skal lære at leve ‘aktivt’ i stedet for ‘reaktivt’, siger Charlotte Møller Pedersen.

Ikke for lærerens skyld
For jo, i starten kan det godt være træls at lave lektier. Men det ændrer sig stille og roligt, når børnene oplever, at det rent faktisk virker. At de får styr på deres ting. At de får afleveret til tiden. At de får positiv feedback fra lærerne i stedet for at opleve nederlag.
– Det er vores ansvar at bringe børnene derhen, hvor de laver lektier for deres egen skyld. Fordi de vil noget. Og ikke bare fordi læreren siger, at de skal. Det kommer, når de oplever, at det gavner dem selv, at de også får lavet de opgaver, som måske umiddelbart er lidt svære eller kedelige. Kun ved, at du har styr på dine egne ting, bliver du i stand til at leve positivt, aktivt og fremadrettet, siger Charlotte Møller Pedersen.

Tyske dyrenavne og skitræning
Derfor er det også så vigtigt, at alle børn hele tiden oplever fremdrift. Det forklarer pædagog Jonas Mortensen.
– Det skal give mening at yde en indsats. Og så kan det godt være, at børnene ikke bliver verdensmestre til alting. Det er også sundt nok at finde ud af. Men de skal opleve, at de bliver bedre, når de øver sig. Vi prøver også at tage udgangspunkt i deres egne interesser, så de tydeligt kan se, at de kan bruge det, de lærer. For eksempel gør det læsetræningen mere spændende, hvis de kan træne til teoriprøven, når de skal ind til Haderslev for at tage et knallertkørekort. Det virker utrolig motiverende, siger Jonas Mortensen.

Han er gået ud i fællesrummet på afdeling Øst, hvor fem børn sidder og arbejder med hver deres. Her er en skøn blanding af ordklasser, kommasætning, dyrenavne på tysk, matematikopgaver og en lille smule hyggesnak. Christoffer på 15 år sidder med sin bærbare computer og arbejder koncentreret på en PowerPoint-præsentation med skitræningsøvelser, som han har fået for som en del af idrætsundervisningen. Dem skal han præsentere for klassen i næste uge.
– Vi skal snart på skitur med skolen. Derfor har jeg lavet nogle træningsøvelser, som alle kan bruge, så vi ikke får forstrækninger og sådan. Det er jo vigtigt, at vi er godt forberedt på turen, forklarer Christoffer.

Lektiepolitik på Dannevirke
På Dannevirke har børnene en halv times lektier for til hver dag. Lektier er træning i kendt stof og er med til at sørge for, at den daglige undervisning til stadighed giver det enkelte barn faglige udfordringer. Lektierne læses sammen med pædagogerne på afdelingen, så barnet med god samvittighed kan gå i skole næste dag og med stolthed aflevere lektien til læreren.

Author avatar
Dannevirke